Obsah
Ministerstvo zahraničních věcí Finska

Často kladené dotazy - Velvyslanectví Finska, Praha : Služby : Často kladené dotazy

VELVYSLANECTVÍ FINSKA, Praha

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-mail: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Normální fontVětší font
 

Často kladené dotazy

1. Mohu cestovat do Finska pouze na občanský průkaz?

Ano. Příslušník států EU může do Finska vycestovat i na platný občanský průkaz.

2. Potřebuji do Finska vízum?

Občané ČR pro cestu do Finska vízum nepotřebují. Pokud nejste občanem ČR, ale máte zde např. povolení k pobytu, vízum nebudete potřebovat, pokud váš pobyt ve Finsku nebude delší než 3 měsíce (90 dní). V jiném případě si musíte zažádat o vízum ve vaší zemi.

3. Jsem držitel povolení pobytu v ČR. Mohu jet do Finska?

Ano, jako držitel povolení pobytu vydaného v ČR můžete cestovat do Finska, aniž byste musel žádat o vízum, Vaše cesta ovšem nesmí přesáhnout tři měsíce (90 dní).

4. Jedu do Finska pracovat. Potřebuji pro pracovní povolení?

Občané EU nepotřebují pro práci ve Finsku povolení. Pokud jste držitelem povolení pobytu v ČR, musíte si zažádat o pracovní povolení. V určitých případech (sezónní práce aj.) toto pracovní povolení není vyžadováno, ale doba pracovního poměru nesmí přesáhnout tři měsíce (90 dní). Žádost o povolení můžete podat na velvyslanectví. Více informací zde.

5. Jedu do Finska studovat. Potřebuji nějaké povolení?

Občané ČR nepotřebují pro studium ve Finsku povolení. Pokud jste držitel povolení pobytu vydaného v ČR a studium nepřesáhne 3 měsíce (90 dní), povolení rovnež nepotřebujete. V jiném případě budete potřebovat vízum (nepřesáhne-li studium 3 měsíce) nebo povolení k pobytu (studium přesáhne 3 měsíce). Žádost o povolení můžete podat na velvyslanectví. Více informací zde.

6. Chci jet do Finska pracovat jako au-pair

Občané ČR pro práci au-pair nepotřebují žádné povolení. Pokud jste držitel povolení pobytu vydaného v ČR a práce au-pair nepřesáhne 3 měsíce (90 dní), povolení také nepotřebujete. V opačném případě musíte zažádat o povolení pobytu pro au-pair. Více informací zde.

7. Jak mám postupovat při registraci na policii při pobytu delším než 3 měsíce?

Na příslušném oddělení finské policii je třeba se registrovat při pobytu delším jak 3 měsíce. Tato registrace nemá časové omezení. Pro registraci je třeba vyplněný formulář Registration of right of residence, doklad o totožnosti (pas či občanský průkaz), v případě zaměstnání potvrzení o zaměstnání, v případě studia potvrzení o studiu a zdravotním pojištění. Poplatek je 47 euro. Více informací zde.

8. Jaké doklady je třeba pro uzavření sňatku v ČR s finským partnerem?

Finský partner bude potřebovat výpis z registru obyvatel (Ote väestötietojärjestelmästä) a doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta). Obě potvrzení poskytuje matrika. Tyto doklady musí být ověřeny apostillou a úředně přeloženy do češtiny. Výpis z registru obyvatel nemá omezenou platnost, doklad o právní způsobilost je platný 4 měsíce. Dále bude občan Finska potřebovat doklad totožnosti (tzn.pas či občanský průkaz). Po uzavření sňatku by měl občan Finska legalizovat sňatek ve Finsku. To může učinit na příslušné matrice ve Finsku nebo po předložení oddacího listu (opět ověřeného apostillou) na velvyslanectví.

9. Jak opatřit úřední dokument apostillou?

V ČR opatřuje dokumenty apostillou Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Ověření se provádí buď na počkání během úředních hodin na MZV nebo lze žádost o ověření zaslat poštou. Požadovaná listina (např. rodný list, oddací list) vydaná příslušným úřadem musí být předem ověřena úřadem s rozšířenou působnosti nebo krajským úřadem. Legalizace se hradí formou kolkových známek (k dostání na každé pobočce České pošty) v hodnotě 100 Kč, které je třeba přinést s sebou. Pro potřeby finských úřadů je nutné nechat vyhotovit úřední překlad.

Ve Finsku lze listiny opatřit apostillou na matrice.

10. Seznam překladatelů a tlumočníků

Seznam oficiálních překladatelů v ČR.

Seznam oficiálních překladatelů ve Finsku.

11. Jaké množství alkoholu a tabáku si mohu vzít s sebou do Finska?

Člen země EU může do Finska dovézt neomezené množství zboží pro své vlastní potřeby. Pro osobní spotřebu nemůže cestující dovézt víc ja 200 cigaret, 50 doutníků, 100 doutníčků a 250 gramů dýmkového nebo cigaretového tabáku. Osoba mladší 20 let (a starší 18 let) může transportovat pouze alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 22%. Více informací zde.

12. Chci si vzít do Finska zbraň za účelem lovu

Pokud máte evrospký zbrojní pas, můžete do Finska za účelem lovu a sportovní střelby dovézt zbraně zanesené ve zbrojním pase. Stejně tak jednotlivé součástky a přiměřené množství nábojů potřebných do zbraně. Dále musíte mít písemné pozvání, ze kterého bude zřejmé, že zbraň vezete do Finska za účelem lovu nebo sportovní střelby. Evropský zbrojní průkaz musíte mít pak stále při sobě. Pro podmínky převozu zbraní kontaktujte vaši leteckou společnost.

Pro lov ve Finsku potřebujete povolení k lovu. Povolení vydává místní myslivecké sdružení. Více informací zde.

13. Chci jet do Finska rybařit

Pro rekreační rybaření je nutné zakoupit si povolenku. Typ povolenky závisí na typu rybolovu a na věku rybáře. Přesné informace o povolenkách naleznete zde.

14. Chci si vzít do Finska svého domácího mazlíčka

Pro transport domácích zvířat z České republiky do Finska a opačně platí obecně předpisy Evropské unie. V případě Finska však existují další speciální požadavky. Bližší informace naleznete zde. Informujte se také u Vašeho veterináře.

Tisk

Tento dokument

Aktualizováno 8.6.2018


© Velvyslanectví Finska, Praha | Informace o webu | Kontakt