Obsah
Ministerstvo zahraničních věcí Finska

Naše poslání_PRA - Velvyslanectví Finska, Praha : O velvyslanectví

VELVYSLANECTVÍ FINSKA, Praha

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-mail: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normální fontVětší font
 

 Pozdrav velvyslankyně

Helena Tuuri

Vítám Vás na Velvyslanectví Finské republiky v Praze a na našich webových stránkách. Naše webové stránky jsou důležitým zdrojem informací o činnosti Velvyslanectví a jeho službách, a stejně tak i všeobecných informací o Finsku a České republice. 

Velvyslanectví v Praze zastupuje Finsko v České republice. Je součástí sítě zastupitelských úřadů po celém světě. Zastupitelské úřady působí jako představitelé vlády a slouží finským občanům a finské společnosti.

Velvyslanectví se snaží být otevřené a aktivní, se snadným přístupem k informacím. Nabízíme služby jak pro jednotlivce, tak i pro firmy.

Vztahy mezi Finskem a Českou republikou jsou vynikající na všech úrovních. Kulturní výměny a turistika rostou na intenzitě. Finsko je v České republice často zmiňováno z ekonomického hlediska jako vzor země s rozvojem technologie, inovací a vzdělávání.

Hlavním úkolem Velvyslanectví je udržovat a rozvíjet tyto přátelské vztahy mezi našimi dvěma zeměmi a dále propagace Finska a jeho úspěchu v České republice. Velvyslanectví také sleduje politický a ekonomický vývoj v České republice, jakož i její postoj k politice a návrhům EU.

Velvyslanectví hájí zájmy Finska a finských občanů v České republice, podporuje finský export a podnikání finských firem v České republice. Velvyslanecví se ve stále větší míře věnuje kulturní spolupráci. Kromě toho poskytujeme konzulární služby pro finské občany v nesnázích, pasové a notářské služby. 

Česká republika, nacházející se v srdci Evropy, nabízí Finům různé možnosti spolupráce. Věřím, že Česká republika bude i nadále významnou lokalitou pro Finy a finské firmy, a doufám, že i čeští turisté a investoři si budou volit Finsko stále častěji.

Doufám, že se tyto stránky stanou pomocníkem jak pro finské turisty, tak i pro Finy a cizince žijící v České republice. 

Rádi Vás na Velvyslanectví přivítáme.

Helena Tuuri 

velvyslankyně

Tisk

Tento dokument

Aktualizováno 1.9.2014


© Velvyslanectví Finska, Praha | Informace o webu | Kontakt