Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesministeriets viktigaste funktioner tryggas – tilläggssatsningar på utvecklingssamarbete och exportfrämjande - Finlands ambassad, Prag : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Prag

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-post: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 1.9.2017 | Utrikesministeriet

Utrikesministeriets viktigaste funktioner tryggas – tilläggssatsningar på utvecklingssamarbete och exportfrämjande

Pressmeddelande 144/2017
31.8.2017

Utrikesministeriets resurser tryggades i budgetförhandlingarna. Ministeriets omkostnader är totalt 218,6 miljoner euro 2018. Regeringen beslutade öka anslagen för utvecklingssamarbete och exportfrämjande.

Ökningarna riktas till att åtgärda migrationens bakomliggande orsaker och flaskhalsarna i Finlands export. Utvecklingssamarbetet får 9,5 miljoner euro mer nästa år. Av detta riktas 2 miljoner euro till partnerskapsprogrammen som tjänar både finländska företags internationalisering och utvecklandet av den privata sektorn i utvecklingsländer. Krishanteringen får totalt 52,56 miljoner euro. Krishantering är en del av arbetet för övergripande stabilitet och säkerhet, vilket också har en inverkan på migrationen. Genom anslaget tryggas deltagande som planerat i alla redan fastställda insatser år 2018.

”Migrationen kan inte hanteras på ett hållbart sätt innan det finns hopp om en bättre framtid i ursprungsländerna. Därför satsar vi mer dels på att skapa arbetstillfällen och dels på att stärka kvinnornas ställning i Afrika och Mellanöstern”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Regeringen höjer anslagen för utvecklingssamarbete med Afrika och Mellanöstern med 5 miljoner euro. Tilläggsanslagen riktas till byggandet av hållbara samhällen i migrationens ursprungsregioner i Afrika och Mellanöstern, med betoning på kvinnors och flickors ställning.

Regeringen verkar aktivt för att FN:s innovationscampus ska placeras i Finland och förbereder sig på att stödja centrets verksamhet 2018–2020 med 2,5 miljoner euro årligen. Syftet med centret är att innovationer som utnyttjar ny teknik ska tas i bruk snabbare i FN:s arbete. Centrets fokus ska ligga på utbildning, hälsa, cirkulär ekonomi och cleantech, fred och säkerhet.

”Nu är det nära att FN:s globala innovationscampus placeras i Otnäs i Esbo. Det skulle erbjuda en fin möjlighet att öppna dörrarna för våra nya teknikföretag till FN:s jätteupphandlingar och att stödja utnyttjandet av effektiva metoder i FN”, framhåller Mykkänen.

Regeringen stärker partnerskapsprogrammet Finnpartnership och innovationsprogrammet Beam med två miljoner euro för att stödja hållbar ekonomisk tillväxt. Genom programmen stöds finländska företags, högskolors och organisationers partnerskap i utvecklingsländer.

På grund av det växande antalet företagsresor och privata resor från Kina effektiveras beviljandet av visum genom att införa platsoberoende behandling av visumansökningar också i Kina. Regeringen höjer anslagen för att effektivera utrikesministeriets tjänster för exportfrämjande med 1,5 miljoner euro.

”I och med Business Finland-reformen stärks ambassadörernas roll som landchefer för exportfrämjandet. Samtidigt hjälper vi särskilt finländska företag att komma med i internationella utvecklingsfinansiärers projekt på de snabbt växande marknaderna”, konstaterar utrikesminister Timo Soini och minister Mykkänen.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 46 923, och Pasi Rajala, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn +358 400 464 393.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Korrigerat 12.9.2017: ministeriets omkostnader.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 12.9.2017


© Finlands ambassad, Prag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter