Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Slovakia: matkustustiedote - Suomen suurlähetystö, Praha : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Praha

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Puh. +420-2511 77251, S-posti: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Matkustustiedotteet, 17.7.2017

Slovakia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Varo taskuvarkaita etenkin kaupungeissa. Normaalia varovaisuutta hyvä noudattaa myös maantieliikenteessä.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Matkustaminen Slovakiassa on pääosin turvallista.

Rikollisuus

Erilaisia omaisuuteen kohdistuvia rikoksia esiintyy Slovakiassa jonkin verran. Etenkin kaupungeissa tulee varoa taskuvarkaita, joita liikkuu muun muassa toreilla, tavarataloissa ja liikennevälineissä. Turismi lisääntyy jatkuvasti ja varsinkin kesäkuukausina ja joulumarkkinoilla tavanomaisen rikollisuuden riskit kasvavat. Pidä hyvää huolta passistasi ja rahoistasi. Myös matkapuhelimet ja muut laitteet houkuttelevat varkaita.

Tärkeimmistä asiapapereista kuten passista, luottokorteista ja lentolipuista on hyvä ottaa kopiot, ja säilyttää ne erillään alkuperäisistä tai skannattuina sähköisesti saatavilla. Varkauksista ja passin katoamisesta on aina ilmoitettava paikalliselle poliisille.

Matkustusasiakirjan katoamisesta tulee tehdä ilmoitus lähimmälle poliisiasemalle.

Slovakian poliisilla on oikeus periä sakot ulkomaalaisilta paikan päällä käteismaksuna ja ottaa ulkomaalaisen matkustusasiakirjat haltuunsa, kunnes sakko on maksettu. Nykyisin sakot voi maksaa myös ulkomailta käsin. Linkki poliisin verkkosivuille: http://www.policiasr.sk/.

Hätänumerot Slovakiassa:

yleinen hätänumero: 112
poliisi: 158
palokunta: 150
ambulanssi: 155
vuoripelastuspalvelu - Mountain Rescue 112

Maassa pitempään oleskelevan toivotaan ilmoittavan yhteystietonsa suurlähetystöön.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Julkinen liikenne Slovakiassa on turvallista.

Auton pysäköinti vartioidulle parkkipaikalle on suositeltavaa. Auton sisätiloihin ei tule jättää irtotavaroita kuten navigaattoreita. Jalankulkijana ole varovainen, kun ylität tietä, jopa suojateillä vihreän valon palaessa.

Slovakiassa sallittu veren alkoholipitoisuus tieliikenteessä on 0 promillea. Liikennerikkeestä perittävä sakko vaaditaan maksettavaksi käteisellä heti tapahtumapaikalla. Jos sinulla ei ole käteistä ja poliisi pyytää ajokorttiasi sakkomaksun pantiksi, älä luovuta ajokorttiasi, vaan pyydä poliisia ajamaan lähimmälle pankkiautomaatille. Nosta rahat ja maksa sakko heti. Pantiksi luovutetun ajokortin saa takaisin vain hakemalla sen henkilökohtaisesti poliisiasemalta sakon maksamisen jälkeen. Tämä on maassa tilapäisesti oleskelevalle kallis toimenpide.

Luonnonolot

Äkillisistä säänmuutoksista saattaa aiheutua muun muassa tulvia. Paikallista säätiedotusta on syytä seurata ja noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita Slovakian hydrometeorologian laitoksen verkkosivut: http://www.shmu.sk/en/?page=10. Seuraa talviaikana vuoristoalueella myös lumivyöryvaarailmoituksia.

Terveys

Kattava matkavakuutus on suositeltavaa ottaa ajoissa ennen matkalle lähtöä ja varmistaa sen voimassaolo koko matkan ajaksi. Omaisille on hyvä ilmoittaa yhteystiedot matkan aikana.

EU- ja ETA-alueella matkustava saa akuutissa sairastapauksessa hoitoa, kun hänellä on näyttää Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card): http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti. Korvausjärjestelmä ei kata sellaista sairaanhoitoa, joka ei kuulu kyseisen maan yleisen korvausjärjestelmän piiriin, eikä Pohjoismaiden ulkopuolelta Suomeen tapahtuvaa sairaankuljetusta.

Matkustajan kannattaa selvittää ennakkoon matkakohteensa tartuntatautitilanne. Terveydenhoitoon liittyviä asioita sekä tilannetietoja mahdollisista tartuntataudeista löytyy seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:

Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Bratislavassa toimii yksityisiä lääkäriasemia, joilta saa englanninkielistä palvelua. Lisätietoja 4expat.eu-sivustolta http://www.4expat.eu/en/information/

Äkillisessä sairastapauksessa kannattaa myös kysyä päivystävien lääkärien yhteystietoja esimerkiksi oman hotellin ja muun majoituspaikan henkilökunnalta.

Vesijohtovesi on Slovakiassa juomakelpoista.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Liikuntaesteisiä ei ole Slovakiassa huomioitu samassa määrin kuin esimerkiksi Suomessa. Bratislavassa kadut ovat pääosin hyväkuntoisia, mutta esimerkiksi vanhan kaupungin kadut ovat mukulakivipäällysteisiä.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat http://formin.finland.fi/passi/

Yhteystiedot

Prahan-suurlähetystö

Hellichova 1
11800 PRAHA 1
CZECH REPUBLIC
+420 251 177 251
www.finland.cz
www.facebook.com/FinnishEmbassyPrague
http://www.twitter.com/FinEmbPra

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 17.7.2017


© Suomen suurlähetystö, Praha | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot