Obsah
Ministerstvo zahraničních věcí Finska

Nové možnosti obchodování s Finskem a Švédskem - Velvyslanectví Finska, Praha : Aktuálně

VELVYSLANECTVÍ FINSKA, Praha

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-mail: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Normální fontVětší font
 
Zprávy, 17.12.2014

Nové možnosti obchodování s Finskem a Švédskem

Dne 24. listopadu uspořádala v Ostravě Regionální hospodářská komora ve spolupráci s honorárním konzulem Finska, panem Petrem Lukasíkem, a Severskou obchodní komorou ČR, seminář s názvem "Obchodní příležitosti v severských zemích - Jak se připravit na výzvy".

Business seminar in Ostrava

Seminář měl za úkol seznámit zástupce českých firem v regionu se severskou podnikovou kulturou a zvyky, a ukázat v čem se liší od těch středoevropských. Zároveň se zde prezentoval přehled o momentálních obchodních možnostech ze strany severských společností.

Konzulka Finského velvyslanectví paní Anne Kansanoja pozdravila jménem velvyslanectví přítomné publikum a svou prezentaci zde představil i místní zástupce Finpro pro Českou Republiku, pan Matti Lilja, následován švédskými a českými kolegy. Na závěr programu měli místní zástupci firem možnost vést konkrétní rozhovory o obchodních příležitostech v sauně.

Finsko otevřelo Honorární konzulát v Ostravě loni v březnu. Tento seminář ukázal významný přínos Honorárního konzulátu v regionu a uskutečnil se za aktivního přispění honorární konzula. Velkým přáním by bylo vidět podobné akce v budoucnu nejen v Ostravě, ale po celé České republice.

Tisk

Aktualizováno 27.1.2015


© Velvyslanectví Finska, Praha | Informace o webu | Kontakt