Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Team Finland i startgroparna - Finlands ambassad, Prag : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Prag

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-post: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 27.8.2012

Team Finland i startgroparna

Ministrarna Stubb och Häkämies upplyste beskickningscheferna om Team Finland på ambassadörsdagarna i Helsingfors. Foto: Timo IkonenMinistrarna Stubb och Häkämies upplyste beskickningscheferna om Team Finland på ambassadörsdagarna i Helsingfors. Foto: Timo Ikonen

”Nu är det en helt ny glöd i Team Finland”, konstaterade Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb när han talade om nya vindar inom exportfrämjandet under utrikesministeriets ambassadörsdagar den 21 augusti 2012. Näringsminister Jyri Häkämies som uppträdde tillsammans med Stubb var inne på samma linje: ”Team Finland är ett briljant initiativ för att underlätta företagens verksamhet och främja deras tillväxt och internationalisering.”

Konceptet Team Finland innebär ett nytt nätverksbaserat sätt att ordna tjänsterna för att främja företagens export och internationalisering. Samarbetet mellan olika organisationer som erbjuder tjänster till företag intensifieras och effektiveras för att garantera att de svarar mot kundernas behov. Team Finland-modellen grundar sig på handlingsprogrammet för externa ekonomiska förbindelser, vars mål är att främja sysselsättning och stödja särskilt små och medelstora företags internationalisering. ”Målet är att ett företag som ber om hjälp inte ens ska märka gränserna mellan de olika organisationer som erbjuder olika tjänster”, sade minister Häkämies.

Minister Stubb talade om vikten av att alla drar åt samma håll och betonade att världen och den globala marknaden förändrats radikalt: ekonomi och poltik har rört sig allt närmare varandra. Företagens verksamhet har också förändrats bland annat i och med globala värdekedjor. Finlands gamla modell för att främja exporten är allt för uppdelad, den saknar gemensamma mål och systemets förmåga att föregripa förändringar är svag. Stubb konstaterade att modeller i samma anda som Team Finland redan införts med framgång i bland annat Shanghai och Madrid.

Vad är det då som är nytt med Team Finland? Den strategiska styrningen är ny. Det har utnämnts en styrgrupp för Team Finland där statsminister Jyrki Katainen är ordförande. All verksamhet ska vara kundorienterad i högre grad än tidigare. Under ambassadörsmötet bad minister Stubb alla diplomater som representerar Finland runtom i världen fråga sig själva varje morgon: ”Vad kan jag göra för de finländska företagen idag?” – i samarbete med de övriga aktörerna i Team Finland såklart. Minister Häkämies påminde åhörarna om att ambassaderna i dagens värld spelar en avgörande roll till exempel när det gäller att förutspå förändringar i de finländska företagens omgivning. Minister Stubb poängterade att det är hela statsrådets uppgift att säkra de finländska företagen jämlika möjligheter jämfört med aktörer från konkurrerande länder. Alla ministrar kan vid behov främja företagsamheten inom sin sektor genom exportfrämjande resor.

I diskussionen om internationalisering är det inte mera bara frågan om att främja exporten, nu behövs också importfrämjande, tillade minister Häkämies. Finland behöver investeringar och vi har goda förutsättningar att locka sådana. Finland har kompetens och goda referenser, såsom Google. Regeringen har också fäst särskild uppmärksamhet vid skattelättnader för till exempel forskning och utvecklingsarbete.

Sjösättningen av Team Finland sker på allvar den 10 september 2012 när det ordnas en internationaliseringsdag för små och medelstora företag i Finlandiahuset. Under dagen uppträder republikens president Sauli Niinistö, statsminister Jyrki Katainen, ministrarna Alexander Stubb och Jyri Häkämies och representanter för företag som klarat sig bra på den internationella marknaden. Arrangörerna ser ändå mest fram emot workshopparna där de hoppas få höra vad företagen förväntar för tjänster när det gäller exportfrämjande och internationalisering. Tillställningen arrangeras av utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finlands näringsliv (EK), Centralhandelskammaren, Företagarna i Finland och Finpro.

Skriv ut

Uppdaterat 27.8.2012


© Finlands ambassad, Prag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter