Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ett uppdrag för alla finländare: Berätta Finlands egen berättelse för världen - Finlands ambassad, Prag : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Prag

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-post: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 17.4.2012 | Utrikesministeriet

Ett uppdrag för alla finländare: Berätta Finlands egen berättelse för världen

Maakuvasivuston videokilpailu

Webbplatsen maakuva.fi erbjuder alla finländare möjligheten att delta i berättelsen om Finland. Bidra med din vision genom att delta i videotävlingen eller genom att presentera finländskt kunnande med hjälp av verktygslådan för Finlandsbilden.

Finlandsbilden är inte något som ett litet gäng experter bestämmer om, utan det är en gemensam angelägenhet för alla finländare. Alla kan bidra till Finlandsbilden och till berättelsen om Finland på sitt eget sätt.

Videotävlingen: Finland – efterfrågan finns

Finlands främsta styrka är vårt fördomsfria och lösningsinriktade sätt att se på problem. Denna styrka bottnar i våra naturförhållanden, i vår historia och kultur. I videotävlingen på webbplatsen maakuva.fi ska man genom en kort film berätta om kreativ finländsk problemlösning, till exempel genom någon enskild lösning som också resten av världen har – eller kunde ha – nytta av.

”Huvudsaken är inte att det är proffsigt utfört, huvudsaken är innehållet. Filmen kan fast spelas in med en mobiltelefonkamera”, betonar huvudredaktören för maakuva.fi Emilia Erkinheimo.

Man kan spela in filmen ensam eller i en grupp på högst fyra personer. Både privatpersoner, företag och olika grupper kan delta. Humor är tillåtet, osakliga filmer publiceras däremot inte.

De filmer som klarar sig bäst i tävlingen utlovas ära och berömmelse: de bästa filmerna kan användas i Finlands internationella marknadsföring. Dessutom belönas ett vinnande team med inträde till ett valfritt evenemang i Finland mellan oktober 2012 och augusti 2013. I priset ingår resor, inkvartering 1–3 nätter och inträdesbiljetter för högst fyra personer.

Tävlingen pågår till och med tisdagen den 31 juli 2012 kl. 16. Vinnare och hedersutnämningar offentliggörs fredagen den 7 september 2012 kl. 12. Instruktioner och tävlingens regler finns (på finska) på adressen www.maakuva.fi/videokilpailu/. Tävlingsbidragen kan vara på finska, svenska eller engelska.

Reklamfilm för tävlingen: http://youtu.be/g2wGg1SMjIA.

Film om finsk vattenexpertis: http://youtu.be/T0kIaFxE-r4.

Verktygslåda för Finlandsbilden

Presentationsmaterialet på webbplatsen maakuva.fi är till för alla dem som ska berätta om Finland för utlänningar, antingen i jobbet, på grund av studierna eller på fritiden.

”Vi hoppas att presentationsmaterialet är ett nyttigt hjälpmedel för alla dem som arbetar med Finlandsbilden, till exempel skolelever, studeranden eller företag på den internationella marknaden”, säger enhetschef Timo Heino vid utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati.

Materialet är sammanställt ur olika synvinklar för att tjäna olika behov och kan också anpassas efter behov. Ämnena som behandlas är allt från teknologisk expertis till välfärdssamhällets historia. Det är frågan om flexibla mallar för presentationer. Var och en kan berätta på sitt eget sätt och välja just de exempel som passar en själv och publiken bäst.

Budskapet i alla presentationer är det samma: det finns en efterfrågan i världen på finländsk expertis och problemlösning. Den röda tråden kommer från rapporten av delegationen för Finlands landvarumärke.

Det är fritt fram att ladda ner materialet på adressen httpwww.maakuva.fi/suomi-kuvan-tyokalupakki/. Flera presentationer av olika teman kommer att dyka upp under årets lopp och de nuvarande kommer att uppdateras.

Vilken Finlandsbild?

Delegationen för Finlands landvarumärke sammanfattade i sin rapport i november 2010 tre områden där finländarnas förhållningssätt är särskilt framgångsrikt. Det välfungerande samhället, närheten till naturen och en av världens bästa grundutbildningar är inte bara något att vara stolt över, de är också effektiva verktyg om de används rätt. Webbplatsen maakuva.fi som upprätthålls av Finland Promotion Board fortsätter delegationens arbete.

Målet är att Finland år 2030 ska vara känt för att vi inte räds ens de mest överraskande utmaningar, vi är på vårt bästa då situationen ser hopplös ut.

Man kan inte ”branda” en nation, men man kan skapa en eftersträvansvärd bild av den. Landet, dess organisationer, företag och invånare kan genom konkreta handlingar föra bilden i den riktning de önskar. På detta vis utvecklar vi Finlandsbilden på det enda rätta sättet: genom att göra Finland och hela världen till en bättre plats att leva på.

För mera information:

Webbplatsen: www.maakuva.fi
Finlandsbilden på Facebook: www.facebook.com/Maakuva
På Twitter: twitter.com/maakuva
På YouTube: www.youtube.com/user/Maakuva

Emilia Erkinheimo
Huvudredaktör, Maakuva.fi
Area Manager, Finnfacts
Tfn 050 5877 144
fornamn.efternamn@tat.fi
www.finnfacts.fi/

Timo Heino
Chef, enheten för offentlig diplomati
Utrikesministeriet
Tfn (09) 1605 5820.
fornamn.efternamn@formin.fi
formin.finland.fi/svenska

 

Skriv ut

Uppdaterat 17.4.2012


© Finlands ambassad, Prag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter