Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Republikens presidents hälsning på självständighetsdagen till utlandsfinländska organisationer den 6 december 2008 - Finlands ambassad, Prag : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Prag

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-post: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 4.12.2009 | Finlands ständiga representation vid EU, BrysselRepublikens presidents kansli

Republikens presidents hälsning på självständighetsdagen till utlandsfinländska organisationer den 6 december 2008

Tarja Halonen, Copyright © Tasavallan presidentin kansliaFinland är en del av en allt mer internationell värld. Vi är medlemmar i Europeiska unionen och deltar aktivt i internationella organisationers, såsom Förenta nationernas, verksamhet. Vårt näringsliv och våra frivilligorganisationer verkar allt oftare internationellt.

Finländarna rör sig i allt högre grad från ett land till ett annat. En längre eller kortare utlandsvistelse är en del av allt fler människors liv. Man flyttar både från och till Finland för att arbeta, studera och tillbringa sina pensionsdagar. Människor flyttar från ett land till ett annat i alla skeden av livet.

Ni, finländare ute i världen, utför ett viktigt arbete som sändebud för Finland och det finländska. Ni påverkar i hög grad bilden av Finland i er nuvarande livsmiljö. Ni håller aktivt kontakt till Finland och förmedlar de intryck ni fått i utlandet. Det arbete ni utför och de nätverk ni skapar är oersättliga. Det är viktigt för Finland att era band till Finland förblir starka.

Jag vill framföra mina varma hälsningar till er på Finlands 92 självständighetsdag.

Tarja Halonen
Republikens president

www.presidentti.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 4.12.2009


© Finlands ambassad, Prag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter