Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Millennium Youth Camp - ett internationellt vetenskapsläger för ungdomar - Finlands ambassad, Prag : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Prag

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-post: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 11.11.2009

Millennium Youth Camp - ett internationellt vetenskapsläger för ungdomar

Stiftelsen Teknikakademien kommer tillsammans med LUMA-centret, Klubbcentralen och Undervisningsministeriet att arrangera ett internationellt vetenskapsläger för ungdomar sommaren 2010. Under en veckas tid har ungdomarna möjlighet att orientera sig i den finländska forskningsmiljön inom naturvetenskaper och få information om olika företag och studietillfällen i Finland. Dessutom möter ungdomarna finalisterna för Milleniumpriset för teknologi år 2010 och deltar i prisutdelningsceremonin.

mycampLägret arrangeras mellan den 6 och 13 juni 2010. Deltagarna är ungdomar mellan 16 och 19 år som är intresserade av matematik, naturvetenskaper, datateknik och olika tekniker.

Syftet med lägret är att öka kännedomen om Finland som ett innovativt forsknings- och teknologiland samt vilka studie- och arbetstillfällen som erbjuds i Finland.

Temana för lägret är miljövetenskap och -teknik (klimatförändringar, förnybara naturresurser, förnybar energi, vatten), informations- och kommunikationsteknik och digitalisering samt tillämpad matematik.

Under veckan bekantar sig lägerdeltagarna med toppforskare från olika universitet och forskarsamhället. Genom olika projekt bildar ungdomarna nätverk med det finländska affärslivet och innovationer. Under lägret bekantar sig ungdomarna även med finalisterna för Milleniumpriset för teknologi år 2010 och tar del av finalisternas forskningsområden.

Stiftelsen Teknikakademien (www.technologyacademy.fi) främjar finländsk teknik genom att stödja vetenskaplig forskning som utvecklar innovativa lösningar och ny teknik och som har en positiv inverkan på människans levnadsförhållanden och bygger på humana värderingar. Stiftelsen Teknikakademien delar vartannat år ut det internationella Milleniumpriset för teknologi som är världens största erkännande inom teknologi (www.millenniumprize.fi).

Till Stiftelsen Teknikakademien hör Akademin för Tekniska Vetenskaper TTA (www.ttatv.fi), Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV (http://www.stvif.fi) samt Näringslivsrådet, vars medlemmar är ledande finländska industriföretag.

Huvudarrangörerna av lägret är Stiftelsen Teknikakademien, det landsomfattande LUMA-centret, Klubbcentralen och Undervisningsministeriet. Även följande instanser deltar aktivt i projektet: Utrikesministeriet, Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, Helsingfors universitet, Tekniska högskolan, Taloudellinen tiedotustoimisto, Teknologiindustrin, Biologi- och geografilärarnas förbund, Riksförbundet för Lärare i Matematiska Ämnen, Heureka och Tekniska museet. Samarbetspartnerna från företagslivet är Kemira, Nokia, UPM och Vaisala.

Den tvåfasiga ansökningsprocessen inleddes i början av oktober. Ansökningarna kan lämnas in t.o.m. den 30 november 2009. De 30 deltagarna väljs före den 15 mars 2010.

Mer information och ansökningsblanketten finns på Stiftelsen Teknikakademiens webbplats på www.technologyacademy.fi/millennium-youth-camp-fi.html.

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 11.11.2009


© Finlands ambassad, Prag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter