Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Servicestället In To för nyanlända arbetskraftsinvandrare inleder sin verksamhet i november - Finlands ambassad, Prag : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Prag

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-post: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 3.11.2008

Servicestället In To för nyanlända arbetskraftsinvandrare inleder sin verksamhet i november

Den tredje november öppnar FPA och Skatteförvaltningen ett gemensamt serviceställe för nyanlända arbetskraftsinvandrare. Servicestället som fÅtt namnet In To är avsett för utlänningar som kommer till huvudstadsregionen för att arbeta.

Servicestället In ToDet är frÅga om ett pilotprojekt som pÅgÅr till slutet av År 2009. Genom In To kan huvudstadsregionens arbetskraftsinvandrare fÅ den hjälp de behöver frÅn FPA och frÅn Skatteförvaltningen pÅ ett och samma ställe. Servicestället betjänar bÅde anställda och arbetssökande, men även utländska företagare och studerande. OcksÅ arbetsgivare och företag som rekryterar eller förmedlar utländsk personal kan fÅ rÅd och handledning.

In To är ett nytt slags pilotprojekt där syftet är att - i samarbete med andra berörda myndigheter och organisationer - göra det lättare för invandrare att acklimatisera sig i Finland. Medan projektet pÅgÅr utreds ocksÅ möjligheterna att senare fÅ med ytterligare aktörer i verksamheten.

Serviceställets personal kan under projekttiden anordna informationstillfällen för olika samarbetsparter, t.ex. arbetsgivare eller företag och organisationer som förmedlar personal och som kommer i kontakt med arbetskraftsinvandring.

RÅdgivning i inledningsskedet

InresetillstÅndsärenden för utlänningar

PÅ utlänningars inresa och pÅ deras vistelse i Finland tillämpas det som stadgats i utlänningslagen och Schengenavtalet. Ansökan om inresetillstÅnd eller visum görs i första hand i sökandens hemland hos en finsk beskickning.

Utrikesministeriet: InresetillstÅndsärenden för utlänningar

Serviceställets tjänster är avsedda för det inledande skedet när en person flyttar frÅn utlandet till Finland och huvudstadsregionen för att arbeta. In To tillhandahÅller och tar emot ansökningsblanketter bÅde för FPA-förmÅner och för skatteärenden och hjälper kunderna att fÅ ärendena anhängiggjorda. Vid behov hänvisas kunden vidare antingen till FPA:s eller Skatteförvaltningens byrÅer eller till andra offentliga tjänster.

Personalen bestÅr till en början av tvÅ personer dels frÅn FPA och dels frÅn Skatteförvaltningen som utöver finska och svenska även betjänar kunderna pÅ bl.a. engelska, ryska och estniska.

In To finns i Bilhuset pÅ Kampen i Helsingfors, i samma byggnad som FPA-byrÅn, med ingÅng frÅn A-trappan.

 Se även pÅ

  • Infobanken
    PÅ Infobankens webbsidor finns det viktig information för invandrare om verksamheten och möjligheterna i det finländska samhället.
Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 31.10.2008


© Finlands ambassad, Prag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter