Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Anmälan om adressförändring snabbt och enkelt på nätet - Finlands ambassad, Prag : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Prag

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-post: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 25.4.2008 | Utrikesministeriet

Anmälan om adressförändring snabbt och enkelt på nätet

Finländare som bor utomlands måste själva meddela om ändringar i sina person- och boendeuppgifter för att de ska bli uppdaterade i befolkningsdatasystemet. Byter man boningsort i utlandet kan man antingen till magistraten eller till närmaste finländska beskickning meddela sin nya adress för att införas i befolkningsdatasystemet.

Gör så här för att meddela magistraten i Finland när du i utlandet flyttar från en adress till en annan:

Du har nytta av att göra flyttanmälan

När uppgifterna i befolkningsdatasystemet är uppdaterade är det till exempel lättare att få finskt pass. För dem som kan förlora sitt finländska medborgarskap när de fyller 22 är det särskilt viktigt att hålla sin adress uppdaterad. Magistraten skickar ut meddelanden till personer i åldern 18–22 om bibehållande av medborgarskap och den informationen kommer endast fram om den aktuella adressen har meddelats till befolkningsdatasystemet.

Uppgifter som ändrats i systemet går automatiskt vidare till myndigheterna, såsom församlingen, fordonsförvaltningscentralen, FPA och försvarsmakten. På det här sättet kan man också försäkra sig om att få meddelande om rösträtt vid val.

Flytt till utlandet

Finländska medborgare som flyttar till utlandet ska göra en flyttanmälan:

Meddela dina kontaktuppgifter också till närmaste beskickning

I plötsliga krissituationer går hjälpinsatserna snabbare om beskickningen har kontaktuppgifter till finländarna i området. Det är frivilligt att ge sina personuppgifter och de hanteras alltid konfidentiellt i enlighet med dataskyddsbestämmelserna och lagen om konsulära tjänster.

Det går behändigt att meddela sina personuppgifter genom att per post eller e-post skicka beskickningen en ifylld personuppgiftsblankett.

Närmare upplysningar

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 25.4.2008


© Finlands ambassad, Prag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter