Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Biotek- och IT-innovationer tävlar om Millenniumpriset för teknologi 2008 - Finlands ambassad, Prag : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Prag

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-post: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 8.4.2008 | Utrikesministeriet

Biotek- och IT-innovationer tävlar om Millenniumpriset för teknologi 2008

Fyra innovationer har nominerats för världens största teknologipris, Millenniumpriset för teknologi 2008. Vinnaren tillkännages vid en ceremoni i Finland den 11 juni 2008.

Det genetiska DNA-fingeravtrycket har revolutionerat den kriminaltekniska vetenskapen. DNA-tekniken upptäcktes av den brittiske genetikern Sir Alec Jeffreys. Innovationen spelar också en viktig roll när det gäller att avgöra faderskap och lösa invandrarfall. I dag undersöks DNA-fingeravtryck överallt, till och med i bärbara laboratorier, och utrustningen för genetisk DNA-identifiering utförs av dussintals företag över hela världen.

Desurvires, Giles och Paynes innovation, en erbiumdopad fiberförstärkare (EDFA) har revolutionerat höghastighets- och långdistanskommunikationen. Nätverk av optiska fibrer bildar ett globalt spindelnät som utnyttjas för  telefonsignaler och internetkommunikation. Det behövs förstärkare för att stärka de svagare ljussignalerna. EDFA är en apparat som förstärker en optisk signal direkt utan att den först behöver omvandlas till en elektrisk signal. Desurvires, Giles och Paynes arbete sänkte kostnaderna och frigjorde bandbredden för långdistans fiberoptiska nätverk.

Robert Lagners bidrag till den medicinska och biotekniska vetenskapen har rönt stor erkänsla. Han är föregångare inom flera nya teknologier, inklusive transdermala leveranssystem som tillåter läkemedelsdosering under huden utan injektionsnålar eller andra inträngande metoder. Hans arbete inom läkemedelsdoserande polymerer ledde slutligen till uppkomsten av ett nytt sätt att behandla hjärncancer. Hans innovation har också åstadkommit betydande framsteg inom vävnadsregenerering, t.ex. syntetisk ersättning av biologisk vävnad.

Andrew Viterbis grundläggande bidrag till telekommunikationstekniken och teorin berör vårt dagliga liv. Han är bäst känd för att ha utvecklat Viterbis Algoritm, en teknik som åstadkommit stora framsteg inom utformningen och tillämpningen av moderna trådlösa telekommunikationssystem. T.ex. mobiltelefonnätverk använder algoritmen för att eliminera brus som annars skulle göra kommunikationen helt omöjlig. I skivenheten i varje dator och högeffektiv MP3-spelare finns det en detektor som använder Viterbis algoritm. Den används också inom kommunikation i yttre rymden, talidentifiering och DNA-analyser.

Läs mera om pristagarna och deras innovationer, och se videopresentationer online på adressen

Millenniumpriset för Teknologi

Millenniumpriset för teknologi är Finlands bidrag till en livsförbättrande teknologisk innovation. Priset beviljas vartannat år för en teknologisk innovation som väsentligt höjer människors livskvalité och välfärd, i dag och i framtiden.  Världens största teknologipris delas ut av Stiftelsen Teknikakademien, en oavhängig stiftelse som   grundades och finansieras gemensamt av finländska organisationer, Finlands industri och den finska staten.Kandidaterna i slutomgången har valts av stiftelsens styrelse på basis av urvalskommitténs rekommendationer.

Prissumman

Prissumman för Millenniumpriset för Teknologi 2008 är  1,15 miljoner euro. Vinnaren av Millenniumpriset för Teknologi får 800 000 euro och de övriga innovationerna belönas vardera med 115 000 euro.

 

Stiftelsen Teknikakademien har tillkännagivit namnet på de kandidater som nominerats för Millenniumpriset för teknologi 2008. Kandidaterna för världens största teknologipris är:

Sir Alec JeffreysSir Alec Jeffreys
Professor, Department of Genetics, University of Leicester, Storbritannien

”För hans uppfinning av DNA-fingeravtryck som kan användas för att identifiera personer misstänkta för brott och för att lösa faderskapsmål och immigrationsfall. Ingen annan utveckling inom modern genetik har i så avgörande grad inverkat på flera miljoner människors liv över hela världen."

_____

Robert LangerRobert Langer
Institutsprofessor, MIT, Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology, USA

”För hans upptäckter och utveckling av innovativa biomaterial för kontrollerad läkemedelsdosering  och vävnadsregenerering. Hans innovationer har räddat och förbättrat miljoner människors liv."

_____

Andrew J. Viterbi Andrew J. Viterbi
Ordförande, Viterbi Group LLC, Professor Emeritus, University of Southern California, USA

”För hans uppfinning Viterbis algoritm, det avgörande elementet i moderna trådlösa och digitala telekommunikationssystem. Hans uppfinning påverkar människors liv överallt på jorden.”

_____

Emmanuel DesurvireRandy GilesDavid N. Payne

Emmanuel Desurvire
Direktör, Physics Research Group, Thales Corporate Research & Technology, Frankrike

Randy Giles
Direktör, Optical Networks, Bell Laboratories, Alcatel-Lucent, New Jersey, USA

David N. Payne
Direktör, Optoelectronics Research Centre, University of Southampton, Storbritannien

“För deras enastående bidrag till telekommunikationen genom uppfinningen av en erbiumdopad fiberförstärkare (EDFA). Den ledde till uppkomsten av det globala högeffektiva optiska fibernätverket som i dag utgör stommen i den världsomspännande digitala motorvägen.”

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 8.4.2008


© Finlands ambassad, Prag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter