Obsah
Ministerstvo zahraničních věcí Finska

Velvyslanectví Finska, Praha: Služby: Podmínky pro vstup a pobyt

VELVYSLANECTVÍ FINSKA, Praha

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-mail: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Normální fontVětší font
 

Povolení pro vstup a pobyt

Povolení k pobytu

Občané Evropské unie mohou vstoupit na území Finska a pobývat na něm bez registrace nejdéle tři měsíce, po té jsou povinni registrovat se u místně příslušného oddělení Finské policie. Důvody k takovému pobytu mohou být např. studium, zaměstnání nebo rodinné vazby.

Více informací o pobytu a právu pracovat pro občany EU získáte na internetových stránkách cizineckého úřadu a ministerstva práce.

Víza

Občané Evropské unie mohou vstoupit na území Finska a pobývat na něm bez registrace nejdéle tři měsíce

Seznam zemí, jejichž občané podléhají při cestě do Finska vízové povinnosti, naleznete na stránkách ministerstva zahraničních věcí Finska. Finsko uplatňuje Schengenskou dohodu, která se týká Belgie, České republiky, Dánska (mimo Grónsko a Faerské ostrovy), Estonska, Finska, Francie, Itálie, Litva, Lotyšska, Lucemburska, Mad'arska, Malta, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska. Kromě těchto zemí jsou v rámci různých smluv do tohoto systému zahrnuty také Andora, Island, Monako, Norsko, San Marino a Vatikán. Ze zemí EU neaplikují Schengenskou dohodu Bulharsko, Irsko, Kypr, Rumunsko a Velká Británie.

O schengenské vízum se žádá na velvyslanectví nebo konzulátu země, která je hlavním cílem cesty. Pokud se cesta týká jen Finska, žádá se o vízum na velvyslanectví Finska. Pokud cesta nemá žádný hlavní cíl, žádá se o vízum na velvyslanectví té země schengenského systému, která je během cesty první v pořadí.

Žádost o vízum je nutné podat v dostatečném předstihu před cestou. Doba trvání vyřízení žádosti je jeden až dva týdny. Žádost o vízum musí žadatel podat na zastoupení osobně.

K žádosti je třeba připojit:

- pečlivě vyplněný a podepsaný dotazník žádosti o vízum (dotazník poskytne také velvyslanectví)

- platný cestovní doklad

- 1 pasová fotografie

- zdůvodnění cesty

- zvací dopis nebo rezervace hotelu

- Způsob cesty ( rezervace letenky, lístku na vlak nebo autobus ) pokud cestujete autem - plán cesty.

- doklad o finančním krytí cesty

- cestovní pojištění, které kryje náklady spojené s náhlým onemocněním nebo nehodou včetně repatriace pacienta (také v případě smrti) do výše € 30.000

- poplatek za zpracování žádosti se platí při podání žádosti, poplatek je nevratný

Tisk

Tento dokument

Aktualizováno 23.1.2019


© Velvyslanectví Finska, Praha | Informace o webu | Kontakt