Obsah
Ministerstvo zahraničních věcí Finska

Velvyslanectví Finska, Praha: Aktuálně

VELVYSLANECTVÍ FINSKA, Praha

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-mail: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook | 
Normální fontVětší font
 
Zprávy, 9.12.2015

Společné tiskové prohlášení k Mezinárodnímu dni proti korupci

Na 9. 12. připadá Mezinárodní den proti korupci, který má za cíl zvyšovat povědomí o korupci a upozornit na roli Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci. Tématem roku 2015 je „prolamování bariér – podpora role občanské společnosti v boji proti korupci.“ U příležitosti tohoto dne vydává sedm velvyslanectví v Praze společné prohlášení.

Korupce představuje globální výzvu a každý rok snižuje naši společnou prosperitu o ekvivalent 5 % světového HDP (2,6 biliónů dolarů podle Světového ekonomického fóra). Kromě toho, že korupce brání ekonomickému růstu a investicím, oslabuje rovněž společenskou stabilitu a schopnosti států dostát svým závazkům vůči občanům. Naše vlády se zavázaly s korupcí ve všech jejích formách bojovat jak doma, tak v zahraničí.

Během uplynulého roku uspořádala naše velvyslanectví několik akcí podporujících transparentnost (seznam akcí je v příloze prohlášení) a prohlubovala spolupráci se členy vlády a s úředníky. Naše velvyslanectví také finančně podpořila organizace zabývající se zvyšováním transparentnosti.

Připomínáme si koaliční dohodu české vlády, kde jsou vytyčeny legislativní protikorupční priority, které mají limitovat příležitosti ke korupci, a vítáme nedávné přijetí zákona o registru smluv podle návrhu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V průběhu příštího roku se budeme těšit na další kroky, které povedou k větší odpovědnosti v oblasti veřejných zakázek, k efektivnějšímu a nezávislejšímu státnímu zastupitelství a ke zvýšení transparentnosti financování politických stran.

Naše velvyslanectví jsou i nadále připravena pomáhat České republice k dosažení jejího cíle - větší otevřenosti a transparentnosti. Za tímto účelem připravujeme na leden 2016 kampaň na sociálních sítích, která bude zaměřena na sdílení zkušeností našich zemí s bojem proti korupci.

J.E. Jan Thompson, velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
J.E. Andrew Schapiro, velvyslanec Spojených států amerických
J.E. Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království
J.E. Hayong Moon, velvyslanec Korejské republiky
J.E. Otto Jelinek, velvyslanec Kanady
J.E. Annika Jagander, velvyslankyně Švédska
J.E. Helena Tuuri, velvyslankyně Finska

Tisk

Tento dokument

Aktualizováno 9.12.2015


© Velvyslanectví Finska, Praha | Informace o webu | Kontakt