Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Prag : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Prag

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-post: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 5.11.2013 | Utrikesministeriet

Finlands utrikesförvaltning utsatt för dataintrång

Utrikesministeriet bekräftar uppgifterna om att Finlands utrikesförvaltning har utsatts för ett allvarligt dataintrång. Ärendet har utretts i samarbete med Skyddspolisen som ansvarar för förundersökningen.

Det är frågan om ett internationellt utbrett fenomen, som också berör Finland. I det här skedet är det omöjligt att fastställa om det ligger statliga eller privata aktörer bakom intrånget.

Den tekniska säkerheten har förbättrats kontinuerligt under flera års tid och alla brister som upptäckts har åtgärdats. Utrikesministeriet har satsat mycket på hanteringen av och systemen för sekretessbelagt material.

Dataintrånget berör ett nätverk som fungerar på internet och där enbart offentligt material eller material försett med den lägsta säkerhetsklassen hanterats. Intrånget berör inte material belagt med de högre säkerhetsklasserna, det vill säga uppgifter som betecknas som konfidentiella eller hemliga.

Trots att inget tyder på att internationell sekretessbelagd information skulle ha läckt ut informerades också EU:s myndigheter om saken när problemet hade analyserats tillräckligt internt.
 

 

Skriv ut

Uppdaterat 5.11.2013


© Finlands ambassad, Prag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter