Obsah
Ministerstvo zahraničních věcí Finska

Velvyslanectví Finska, Praha: Team Finland

VELVYSLANECTVÍ FINSKA, Praha

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-mail: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Normální fontVětší font
 

Team Finland v České republice

Síť tým Finland se snaží podporovat Finsko a jeho zájmy v zahraničí, a to zejména:  pomoc se zapojením finských firem do mezinárodních projektů, investicemi do Finska coby národní značky země. Provozní model Team Finland spojuje klíčové aktéry a služby v těchto oblastech. Jádro týmu je složeno z veřejně financovaných organizací působících v těchto oblastech, jako jsou ministerstva, síť diplomatických misí Finska, FINPRO, TEKES, národní kulturní a vědecká pracoviště, Finnvera, Finnfund a regionální internacionalizační služby spadající pod ELY Centra.

Síť Team Finland může pomoci vaší firmě angažovat se na mezinárodní úrovni a uspět na globálním trhu. Pro více informací o službách pro společnosti hledající pomoc na mezinárodní úrovni, viz: http://team.finland.fi/en/services

Kontaktní osoby Team Finland v České republice 

Koordinátor:  
Johanna Salovaara-Dean, rada-vyslanec
Tel.: +420 251 177 257 
Finské velvyslanectví, Praha
johanna.salovaara-dean(at)formin.fi

Předseda:
Jukka Pesola, velvyslanec Finska v České republice a na Slovensku

Komerční  a obchodní dotazy:


Kirsi-Maarit Poljatschenko, vedoucí Finpro v regionu pro střední a východní Evropu

Telefon: +48 57 2727 030
E-mail: kirsi-maarit.poljatschenko@finpro.fi

Vedoucí regionu odpovídá na dotazy týkající se střední a východní Evropy v širším rozsahu.

Cíle sítě Team Finland v České republice

Hlavním cílem je podpořit především malé a střední finské firmy, tak aby aktivněji zaujaly trh v České republice. Tento cíl bude plněn hlavně prostřednictvím sdílení informací, zprostředkováním návštěv, pořádáním seminářů a poskytováním dalších podpůrných služeb velvyslanectví Finska a Finpra. V České republice přímo působí nebo je zastoupeno zhruba na 100 finských firem, z nichž více než 10 se zabývá výrobou. A je zde stále prostor pro další finské firmy.

Česká republika je atraktivní provozuschopné prostředí a zároveň výzva. Česko je známé svou dávnou průmyslovou tradicí země, silným strojírenstvím a know-how v oblasti elektromechaniky, s dobrou dostupností vzdělaných inženýrů a dalších pracovních sil, s přiměřenou úrovní platů, cen a nákladů, a jeho strategicky výhodná poloha v centru Evropy již přilákala mnoho přímých zahraničních investic  zejména z Asie. Ekonomický výhled je pozitivní. Otevřený trh se silnou konkurencí přináší výzvy.

Je nutné zminimalizovat prohlubující se finský obchodní deficit v bilaterálním obchodu. Mezi nejslibnější oblasti spolupráce jsou považovány hlavně vzdělání, energie, životní prostředí (tzv. čisté technologie) a strojírenství. Mohou zde patřit i možnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií. Pro finské spotřební zboží a značkové výrobky je Česká republika trhem se zajímavou kupní sílou. K vzájemným obchodním příležitostem by mohly vést i paralelní investice do nové jaderné elektrárny jak ve Finsku tak v České republice. Subdodavatelé a dodávky zařízení pro globální společnosti operující v České republice jsou hodnotným trhem, stejně tak jako je důležitá integrace do hodnotových řetězců. Česká republika klade větší důraz na zvyšování vývozu mimo eurozónu.

Mezi další cíle patří posílení finské národní značky a zlepšení její pozice v České republice. Toho můžeme dosáhnout i tím, že ukážeme Finsko jako podnikatelské prostředí, podpoříme eventy a akce představující finskou kulturu či umělce a můžeme se také shodnout v zájmu o lední hokej mezi oběma zeměmi. Naše pozitivní národní značka přispívá nejen k podpoře českých investic ve Finsku, ale také nepřímo podporuje finské firmy v České republice.

Od druhé poloviny roku 2015 zahrnuje naše síť také Slovensko.

Tisk

Tento dokument

Aktualizováno 23.1.2019


© Velvyslanectví Finska, Praha | Informace o webu | Kontakt