Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Prag : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Prag

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-post: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 26.9.2011 | Inrikesministeriet

Inrikesministeriet informerar

Inrikesminister Päivi Räsänen:

Inget beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet kan fattas ännu

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor diskuterade i dag Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet. I praktiken skulle det innebära att gränskontrollerna vid gränserna mellan Bulgarien och Rumänien och de andra EU-länderna skulle avlägsnas. – Finland anser att ett beslut om ländernas anslutning till Schengenområdet inte ännu kan fattas, sade inrikesminister Päivi Räsänen vid mötet. – Medborgare i Bulgarien och Rumänien kan fortfarande resa i Europa enligt EU:s princip om fri rörlighet, sade ministern.

– Bulgarien och Rumänien har gjort mycket arbete för att göra en anslutning möjlig. Ländernas situation bör dock granskas som helhet, sade minister Räsänen.

Innan ett beslut om anslutning fattas vill Finland se att Bulgarien och Rumänien går längre i korruptionsbekämpningen och i utvecklingen av rättsväsendet. – Staterna måste ännu utveckla dessa frågor, sade ministern.

Finlands ståndpunkt är tydlig och konsekvent. – Förutom att förbinda sig till reglerna bör man också följa dem. Den omfattande korruptionen äventyrar efterlevnaden av reglerna. Om man förbättrade korruptionsbekämpningen och utvecklingen av rättsstaten skulle det ömsesidiga förtroendet inom Schengenområdet öka. Förtroende är ytterst viktigt i Schengensystemet.

Finland stöder inte heller kompromissförslaget om att man i år först skulle avlägsna de interna gränskontrollerna vid flygplatser och hamnar och i ett senare skede vid landgränserna. – Staterna ska vara helt klara för Schengensystemet när man börjar avlägsna gränskontrollerna, sade Räsänen.

Kommissionen har berett ett förslag till lagstiftning om förvaltningen av Schengenområdet. Finland anser att det är viktigt att revideringarna som rör stärkandet och effektiviserandet av Schengensystemet går framåt. – Lagstiftningsutvecklingen är en del av Schengenhelheten, sade ministern.

Finland förbinder sig till att Bulgariens och Rumäniens anslutningsberedskap utvärderas regelbundet. Minister Räsänen uppskattar att en eventuell anslutning kunde utvärderas igen i början av nästa år.

Närmare information: överdirektör Laura Yli-Vakkuri, 040 720 2216

Skriv ut

Uppdaterat 12.1.2012


© Finlands ambassad, Prag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter