Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Prag : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Prag

Hellichova 1, 11800 Prague 1, The Czech Republic
Tel. +420-2511 77251, E-post: sanomat.pra@formin.fi
Česky | Suomi | English | Svenska | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 9.6.2010 | Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Millennium teknologipriset 2010 till Michael Grätzel för hans solceller

Millenniumpriset för teknologi år 2010 går till den schweiziske professorn Michael Grätzel med sina tredje generationens färgämnessensiterade solceller. Republikens president Tarja Halonen överräckte huvudpriset på 800 000 euro och Millenniumtrofén ”Peak” till professor Grätzel under prisceremonin på Finlands Nationalopera den 9 juni.

En av mänsklighetens största utmaningar är att finna alternativ till de sinande fossila bränslena. Vår främsta energikälla är solen, ursprunget till nästan alla energitillgångar på jorden.

Millenniumpriset för teknologi år 2010 går till professorn i kemisk teknik Michael Grätzel vid Tekniska högskolan i Lausanne (EPFL) som antagit utmaningen med sina färgämnessensiterade solceller.

Michael Grätzel Michael Grätzel

”De höga kostnaderna har alltid begränsat utnyttjandet av solenergin. Grätzelcellerna medför en billigare metod för människan att dra nytta av solenergi. Grätzels innovation spelar sannolikt en viktig roll vid olika tillämpningar av förnybar energi och de främjar därmed en hållbar utveckling”, förklarar verkställande direktören för Stiftelsen Teknikakademien Ainomaija Haarla i motiveringarna till priset.

Teknikakademiens styrelse valde huvudpristagare på basis av den internationella juryns rekommendationer.

Färgämnessensiterade solcellerFärgämnessensiterade solceller

Grätzels färgämnessensiterade solceller har en mycket fördelaktig relation pris/effekt. Teknologin beskrivs som en syntetisk fotosyntes och den utgör ett lovande alternativ till den dominerande, kiselbaserade solcellsteknologin. Grätzelcellerna tillverkas av förmånliga material och produktionen kräver inga komplicerade apparater. Även om cellerna alltjämt befinner sig i ett relativt tidigt skede av utvecklingen ser det mycket lovande ut och de utgör ett förmånligt alternativ till de dyra kiselsolcellerna.

I framtiden kan man skönja många produkter som bygger på Grätzels innovation, t.ex. elproducerande fönster och solpaneler som är betydligt billigare än dagens produkter. De första konsumtionsartiklarna baserade på Grätzelcellerna finns redan på marknaden.

Hederspris på 150 000 euro för polymerelektronik och arm-mikroprocessorer

De övriga Millenniumpristagarna 2010 fick ta emot var sitt hederspris på 150 000 euro och Millenniumtrofén ”Peak” under ceremonin. I år ägnar sig alla prisbelönta innovationer åt problematiken kring en hållbar utveckling och energiförbrukningen.

Cavendish-professorn i fysik vid universitetet i Cambridge, Sir Richard Friends främsta innovation, organisk LED, är en viktig milstolpe i utvecklingen av polymerbaserad elektronik. Elektroniskt papper, billiga organiska solceller tillverkade med tryckteknik eller breda illuminerande väggytor utgör exempel på en fullständigt ny typ av produkter som hans forskningsarbete leder till.

Stephen Furber, professor i datateknik vid universitetet i Manchester, är den främsta upphovsmannen till mikroprocessorn ARM som bygger på 32-bit RISC-teknologin. Hans innovation revolutionerade utvecklingen av bärbar elektronik. Med hjälp av den genialt konstruerade processorn kan man bygga förmånliga och strömsnåla men ändå effektiva elektroniska apparater. Under 25 år har närmare 20 miljarder ARM-baserade mikroprocessorer tillverkats.

”Var och en av dessa innovationer uppfyller mer än väl de främsta kraven på en Millenniuminnovation: en innovation som gagnar mänskligheten maximalt i dag och i framtiden”, konstaterar Stig Gustavson, ordförande för Stiftelsen Teknikakademiens styrelse.

NÄRMARE UPPGIFTER:

Verkställande direktör Ainomaija Haarla, Stiftelsen Teknikakademien
ainomaija.haarla (at) technologyacademy.fi, tfn + 358 40 716 0703

Kommunikationschef Jaana Kymäläinen, Stiftelsen Teknikakademien
jaana.kymalainen (at) technologyacademy.fi, tfn +358 40 352 7437

Millenniumpriset för teknologi är en finländsk hedersbetygelse för en teknologisk innovation som väsentligt höjer människornas livskvalité. Priset delas ut vartannat år. Millenniumpriserna år 2010 uppgår till totalt 1,1 miljoner euro, av vilka finska staten beviljar 1 miljon euro och Teknikakademien 100 000 euro. Huvudvinnaren emottar 800 000 euro, de övriga vinnarna belönas vardera med 150 000 euro. www.millenniumprize.fi

Priset beviljas av Stiftelsen Teknikakademien som främjar innovativa applikationer för att förbättra människornas livskvalité och vetenskaplig forskning i ny teknologi med en positiv inverkan på människornas levnadsförhållanden och som bygger på humana värden. Den oberoende stiftelsen grundades och finansieras av finländska organisationer, Finlands industri och den finska staten. I Teknikakademien ingår Akademin för Tekniska Vetenskaper TTA, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV samt Näringslivsrådet bestående av flera ledande finländska industriföretag. www.technologyacademy.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 9.6.2010


© Finlands ambassad, Prag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter